Omnipcx Enterprise

INFORMACJE O PRODUKCIE

Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to skalowany system komunikacji przetwarzający połączenia multimedialne pomiędzy telefonami i aplikacjami komunikacyjnymi firmy Alcatel-Lucent, jak i innych producentów, realizowanymi w technologiach TDM, IP oraz SIP. Umożliwia wdrożenie w firmie zaawansowanej telefonii klasy korporacyjnej oraz oferuje możliwość wyboru scentralizowanych lub zdecentralizowanych rozwiązań telefonii IP. Serwer Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise CS to fundament umożliwiający stworzenie dowolnego rozwiązania opartego na protokole IP lub starszym, obejmującego najnowsze technologie Linux®, XML, SIP, VXML oraz standardy otwarte, takie jak QSIG, H.323, CSTA oraz SIP. System cechuje się dużą elastycznością – może obsługiwać od 10 do 100 000 użytkowników, którzy mogą być rozproszeni w wielu lokalizacjach. Charakteryzuje się również niezawodnością klasy operatorskiej 99,999%. Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zapewnia: • Elastyczność architektury – która pozwala tworzyć scentralizowane lub zdecentralizowane konfiguracje IP oraz wybrać technologię IP, IP/TDM albo TDM, co przekłada się na zmniejszenie dodatkowych nakładów inwestycyjnych, co umożliwia płynną migrację w dowolnym tempie, w momencie oraz w miejscu, gdzie będzie to uzasadnione ze względów ekonomicznych. Platforma Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise zawiera wbudowany kontroler SIP, oferujący rozbudowaną obsługę wielu usług w oparciu o telefony produkcji Alcatela-Lucenta lub innych producentów i pełną kontrolę nad połączeniami z poziomu aplikacji. • Uproszczone zarządzanie – ponieważ do obsługi całego przedsiębiorstwa, niezależnie od posiadanej infrastruktury, stosowane jest jedno oprogramowanie zarządzania siecią. System zarządzania siecią Alcatel-Lucent OmniVista to pojedyncza, otwarta platforma zarządzania stworzona z myślą o zarządzaniu i sterowaniu systemem komunikacji IP - OmniPCX. • Inteligentne funkcje pracy sieciowej – umożliwiające ograniczenie kosztów obsługi wszystkich użytkowników w różnych lokalizacjach. Przykładowo, opcje przezroczystości funkcji na serwerach lub zaawansowanego wyboru trasy (ARS) są dostępne na wszystkich stanowiskach bez konieczności duplikowania oprogramowania w każdej lokalizacji. Pojedynczy plik konfiguracyjny dla w pełni zsieciowanych serwerów pozwala na uproszczenie procesów zarządzania dużymi konfiguracjami. • Otwartość, możliwości współpracy i rozwiązania zintegrowane – OmniPCX Enterprise łączy w sobie otwarte standardy oraz najbardziej zaawansowane technologie w postaci rozwiązania o wyjątkowej elastyczności. Alcatel-Lucent pomaga maksymalizować klientom zwrot z inwestycji poprzez uproszczenie funkcji współpracy oraz integrację swoich rozwiązań z obecnymi lub przyszłymi środowiskami komunikacyjnymi. Jest to możliwe dzięki setkom zweryfikowanych aplikacji, które zostały objęte programem Alcatel-Lucent Application Partner Program (AAPP).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oprogramowanie • Oprogramowanie klient / serwer • System operacyjny Chorus MIX z mikrojądrem • Baza danych SQL/CQL • Zgodność z menedżeramiLILO/GRUB systemu Linux • Linux® Red Hat® iLinux Kernel 2.4.17 System • System scentralizowanylub rozproszony • Serwerkomunikacyjnyi duplikacja baz danych • Funkcja płynnego przełączenia łączności pomiędzysystememgłównymizapasowym • Pasywnyserwerkomunikacyjny w roli układu zabezpieczającego: centralnylub zdalny • Jeden serwer: 15 000 użytkowników IP / 5 000 użytkowników TDM • 100 serwerów w jednej sieci • Serwerywpełnizsieciowane, pojedynczy plik konfiguracyjny dla 100 000 użytkowników IP/TDM • 250 serwerów w sieci nadrzędnej • Do ponad 1 miliona użytkowników w sieci serwerów komunikacyjnych • BHCC na serwer: 300 000 Sprzęt • Standardowe IBM Blade serwerylub serwery wbudowane w bramy medialne • Port Ethernet we wszystkich kartach procesorów • Sprzęt modularny • Komutacja TDM lub IP • Zasilanie • Zasilanie pomocnicze