Awaryjność w ciągu roku

Na podstawie prowadzonej przez nas statystyki.